အတိုက္အခံနဲ႔ အစိုးရ

>> Sunday, February 3, 2013


ယေန႔ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ပဋိပကၡေတြအေပၚ NLD နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မ်က္ႏွာလြဲခဲပစ္ လုပ္ေနပါတယ္၊ အရမ္းေပ်ာ့ညံ့လြန္းတယ္၊ NLD ဟာ အတိုက္အခံမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ၾကံ့ဖြတ္နဲ႔ေပါင္းျပီး ျပည္သူကို ႏွိပ္ကြပ္ေနတယ္၊ NLD ဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ႏွပ္ေၾကာင္းထဲကို ၀င္ေနျပီ စတဲ့အသံေတြ စံုစနီဖာၾကားေနရပါတယ္။

ဒီလိုေျပာတဲ့လူေတြထဲမွာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ တမ်ိဳးက တကယ္ပဲစိုးရိမ္ပူပန္စိတ္နဲ႔ အျပဳသေဘာသတိေပးၾကတဲ့သူနဲ႔ လုပ္သမွ်ကို အဆိုးလိုက္ျမင္ျပီး ငါမလုပ္ရင္ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ပံုစံနဲ႔ ေျပာေနတဲ့သူရယ္လို႔ ခြဲလို႔ရမယ္ထင္တယ္။ အဲဒီအေပၚမွာမွ ၾက့ံဖြတ္အစိုးရရဲ႕ အလုပ္မရွိေၾကာင္ေရခ်ိဳး တန္ျပန္မီဒီယာေတြက မီးေလာင္ရာေလပင့္ အေရးအသားေတြနဲ႔ တစိတ္ကို တအိတ္လုပ္လိုက္ၾကေတာ့ ေဖာင္းပြကုန္ေတာ့တာပဲ။

အေၾကာင္းအရာတခုကို ခ်ဥ္းကပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ခ်ဥ္းကပ္လို႔ရမယ့္နည္းလမ္းေတြ အမ်ားၾကီးရွိႏိုင္ပါတယ္။ သူ႔အေတြး ကိုယ့္အေတြးဆိုတာလည္း မတူညီႏိုင္ပါဘူး။ အပ်က္သေဘာနဲ႔ျမင္ႏိုင္သလို အျပဳသေဘာနဲ႔လည္း စဥ္းစားလို႔ရပါတယ္။ ဒီထဲမွာမွ တိုင္းျပည္မွာျဖစ္သမွ်ေတြမွန္သမွ် NLD ကဘာမွမလုပ္လို႔အျပစ္ပံုခ် ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုင္းျပည္ကိုပစ္ျပီး ထြက္ေျပးေနတယ္ဆိုျပီး ႏိုင္ငံေရးသဘာၾကီးေယာင္ေယာင္ ပညာရွင္ေယာင္ေယာင္နဲ႔ အေရးအသားေတြက အဆိုးဆံုးပါပဲ။

ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ၾကံ့ဖြတ္ကို အစိုးရအျဖစ္လက္ခံထားရတာ အ႐ူးလင္လုပ္ေနရသလိုပါပဲ။ ဘယ္ေန႔ဘယ္အခ်ိန္ ထျပီးစိတ္ေဖာက္ျပန္မလဲဆိုတာ စိုးတထိတ္ထိတ္ျဖစ္ေနရတုန္းပါ။ ဒီစိတ္မမွန္ေသးတဲ့အစိုးရရဲ႕ အတိုက္အခံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနရတဲ့ NLD ဆိုရင္ ပိုဆိုးနဲ႔အေျခအေနနဲ႔ ရပ္တည္ရင္ဆိုင္ေနရမွာပါ။ အစိုးရနဲ႕ အတိုက္အခံဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲအေရအတြက္အသာရဖို႔ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အရာအားလံုးမွာ မသိမသာေရာ သိသိသာသာပါ ယွဥ္ျပိဳင္ေနရမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ျပည္သူရဲ႕ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကိုရဖို႔ ဆထက္ထမ္းပိုး တိုးျပီးေဆာင္ရြက္ေနရမွာပါ။

အတိုက္အခံနဲ႔ အစိုးရဆိုတဲ့ ပံုမွန္အေျခအေနတခုမွာပဲ ပဋိပကၡတခုကို ခ်ဥ္းကပ္ၾကည့္ပါမယ္။ ယခင္စစ္အစိုးရလုပ္ခဲ့တဲ့ ယခုအေရခြံလဲအစိုးရ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ပဋိပကၡတခုမွာ အတိုက္အခံ NLD ဟာ ၾကား၀င္ေျဖရွင္းျပီ ဆိုပါစို႔။ ျပည္သူနဲ႔ အစိုးရ အားျပိဳင္မႈကေန အတိုက္အခံနဲ႔ အစိုးရအားျပိဳင္မႈအသြင္ ေျပာင္းသြားပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုအေနအထားမွာ ျပည္သူလူထုကမွန္ကန္ျပီး အစိုးရကအေလ်ာ့ေပးရမယ့္ အေျခအေနတခုဆိုရင္ေတာင္မွ အတိုက္အခံပါလာျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အစိုးရမွာ အေလ်ာ့ေပးဖို႔ ပိုျပီး အခက္ေတြ႕သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ အတိုက္အခံမပါတဲ့အေျခအေနမွာ အစိုးရအေနနဲ႔လည္း သူတို႔ကိုျပည္သူက ယံုၾကည္လာေစလိုမႈနဲ႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာမယ့္အေျခအေန ရွိေကာင္းရွိမွာပါ။

အတိုက္အခံ၀င္ပါေနတဲ့ ကိစၥတခုမွာ အစိုးရကအေလ်ာ့ေပးလိုက္ေလ်ာလိုက္တာနဲ႔ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အတိုက္အခံပါတီက ၀င္ေျဖရွင္းေပးလို႔ ဒီကိစၥအႏိုင္ရလိုက္တဲ့ဆိုတဲ့အသိ၀င္သြားျပီး အတိုက္အခံကို ယံုၾကည္ကိုးစားမႈအားေကာင္းလာမယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ေတာ့ သူ႔ကိုယ္သူေသတြင္းထဲပို႔လိုက္တယ္ ဆိုတာ ၾကံ့ဖြတ္အစိုးရက မတြက္မိဘဲ ေနမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူနဲ႔အစိုးရ အားျပိဳင္မႈကို အတိုက္အခံက ၾကား၀င္မယ္ဆိုရင္ အတိုက္အခံနဲ႔အစိုးရ အားျပိဳင္မႈအသြင္ေျပာင္းသြားျပီး ျပည္သူက ေျမဇာပင္ပိုျဖစ္သြားႏိုင္တယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။

အတိုက္အခံ၀င္မပါဘဲ ျပည္သူနဲ႔အစိုးရ အားျပိဳင္မႈအေနအထားမွာပဲ အစိုးရက ျပည္သူ႔ဆႏၵကို မလိုက္ေလ်ာခဲ့ရင္ ဒီအစိုးရဟာ သူ႔ဟာသူပဲ ျပည္သူရဲ႕ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ အားေလ်ာ့သထက္ေလ်ာ့သြားႏိုင္ပါတယ္။ အကယ္၍ အတိုက္အခံက ၀င္ျပီးေျဖရွင္းေပးေပမယ့္ အစိုးရက ျပည္သူ႔ဆႏၵကို မလိုက္ေလ်ာခဲ့ရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာ “ငါတို႔ယံုၾကည္ရကိုးစားရတဲ့ ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ သူ႔ပါတီေတာင္ လုပ္ေပးလို႔မရပါဘူး” ဆိုတဲ့အေတြးနဲ႔ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့မႈ ၀င္လာျပီး အတိုက္အခံကိုပါ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈ အနည္းနဲ႔အမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပႆနာတိုင္းမွာ အတိုက္အခံပါတီဟာ ၾကား၀င္ေျဖရွင္းမယ္ဆိုခဲ့ရင္ အစိုးရနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ျပည္သူေတြအတြက္လည္း အက်ိဳးသိပ္မျဖစ္ေစႏိုင္ပါဘူး။ အတိုက္အခံပါတီကိုယ္တိုင္လည္း အက်ိဳးမဲ့ေစႏိုင္ပါတယ္လို႔ သံုးသပ္မိပါတယ္။

ဒါျဖင့္ အတိုက္အခံ NLD က ဘာမွမလုပ္ဘဲ ဒီတိုင္းထိုင္ၾကည့္ေနေတာ့မွာလားလို႔ ေမးစရာရွိပါတယ္။ ေမးသင့္တဲ့ေမးခြန္းပဲလို႔ ထင္ပါတယ္။ ျပႆနာတခုကို ၀င္ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဘယ္ေလာက္ရွိလဲဆိုတာကို ျပန္စဥ္စားရမွာပါ။ အတိုက္အခံ NLD ဟာ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းအရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ အားနည္းေနပါေသးတယ္။ ဒါကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္က လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိေသးေၾကာင္း၊ အာဏာရမွလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံေျပာၾကားထားပါတယ္။ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္တဲ့လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း NLD ဟာ မဆိုစေလာက္ေနရာေလးသာ ရထားေသးတဲ့အတြက္ အဓိကျပႆနာေတြမွာ ၾကံ့ဖြတ္အစိုးရနဲ႔ ယွဥ္ျပိဳင္ေျပာႏိုင္တဲ့အင္အား နည္းေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပႆနာေတြတိုင္းမွာ လူမႈေရးအဖြဲ႕အသြင္နဲ႔ ရွိေနၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ကြန္ယက္ေတြက နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေနၾကျပီး ျပည္သူဖက္က ရပ္တည္ေပးေနၾကပါတယ္။ ျမင္ေအာင္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြက အစိုးရရဲ႕အားလား၊ အတိုက္အခံရဲ႕အားလား ဆိုတာ သိႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။

အတိုက္အခံ NLD အေနနဲ႔လည္း လက္ရွိလုပ္ႏိုင္တဲ့အေျခအေန အေနအထားအရ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးပိုင္းေတြကို တရွိန္ထိုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနျပီး ႏိုင္ငံေရးအရ ျပည္သူကိုအလုပ္အေကၽြးျပဳႏိုင္ဖိ႔ို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကိဳးစားေနတယ္လို႔ ေတြးမိပါတယ္။

(စာေရးသူရဲ႕ လူျပိန္းအေတြးသာ ျဖစ္ပါတယ္။ မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏိုင္ပါတယ္။)

ေမာင္ပါလ
၀၃.၀၂.၂၀၁၃

0 comments:

  © Blogger templates Sunset by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP